Huis voor democratie en rechtsstaat

Wat gaan ze eigenlijk doen?

maandag 26 mei 2014

Op 22 mei was het zover: we gingen met zijn allen stemmen voor de Europese verkiezingen!

Of, nou ja, dat was de bedoeling. In werkelijkheid is in Nederland maar zo’n 37 procent van de stemgerechtigden komen opdagen. In de EU als geheel was de opkomst iets hoger, maar nog steeds niet denderend: 43 procent.

Denise Coenegracht-120

Denise Coenegracht

Is dit gebrek aan belangstelling terecht? Kunnen Nederlandse Europarlementariërs in Brussel überhaupt wel iets voor elkaar krijgen? Dit is ook zeker voor mensen die wel zijn gaan stemmen een relevante vraag. Uiteindelijk zijn zij het die zich vertegenwoordigd moeten gaan voelen door de kandidaten aan wie ze hun vertrouwen hebben geschonken.

Om wat licht te scheppen in de duisternis die ‘Europa’ voor veel mensen is, is het wellicht goed om met concrete voorbeelden te komen. Daarom hieronder een aantal manieren waarop ‘onze’ Europarlementariërs in de afgelopen jaren het leven in Nederland hebben beïnvloed:

  • Op voorstel van Emine Bozkurt (PvdA) heeft het Parlement ermee ingestemd dat frauderende bankiers in heel Europa een straf van minimaal vier jaar moeten krijgen.
  • Begin dit jaar besloot Noorwegen een importheffing van 277% in te voeren op Goudse kaas. Esther de Lange (CDA) kwam hiertegen in opstand, met als resultaat dat de Noren de heffing gaan verlagen en de Nederlandse kaasboeren weer een eerlijke kans krijgen om hun producten te verkopen.
  • Mede door de inzet van Marietje Schaake (D66) heeft het Parlement pas geleden een voorstel aangenomen dat netneutraliteit, en daarmee een vrij en open internet, garandeert.
  • De bestrijding van opkomend antisemitisme werd op initiatief van Bas Belder (SGP) opgenomen in de EU-begroting van 2013.
  • Jan Mulder (VVD) heeft ervoor gezorgd dat het midden- en kleinbedrijf makkelijker geld kan lenen van commerciële banken, door de oprichting van garantiefondsen.
  • De basis voor een richtlijn die batterijen met gevaarlijke stoffen zoals  kwik, cadmium en lood verbiedt werd gelegd door Hans Blokland (ChristenUnie).
  • In 2012 werd het ‘Meldpunt voor Midden- en Oost Europeanen’ opgericht, waar Nederlanders klachten kunnen melden over arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa.
  • Zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie veroordeelden het meldpunt, maar Auke Zijlstra (PVV) bleef pal achter de actie staan. Het meldpunt is niet opgeheven.
  • Dennis de Jong (SP) maakte een voorstel om bepaalde eisen te stellen waaraan strafrecht in heel Europa moet voldoen. Het voorstel kreeg brede steun in het Parlement.
  • In een aangenomen rapport van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) stond dat de  Europese Commissie ook in de praktijk toezicht moet houden op de gelijke behandeling van personen.

Disclaimer: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Denise Coenegracht

Europa-stagiaire bij ProDemos