Geschiedenis: werkvormen in vakblad Kleio

ProDemos publiceert in het schooljaar 2014-2015 in iedere Kleio (het vakblad voor docenten geschiedenis en staatsinrichting) een activerende werkvorm over parlementaire geschiedenis. Hier kunt u de praktische docentenhandleiding en de bijbehorende werkbladen downloaden.

NB: alle onderstaande werkvormen zijn ook gebundeld in de reader Tien werkvormen over staatsinrichting.

Digitale tijdlijn

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Op tijdlijn.200jaarkoninkrijk.nl vindt u de tijdlijn ‘eenheid en verscheidenheid – 200 jaar Koninkrijk’.
Een tijdlijn over de geschiedenis van de zes Caribische eilanden die bij het Koninkrijk der Nederlanden horen.

De tijdlijn is gemaakt door het projectbureau 200 jaar Koninkrijk ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.
ProDemos maakte een aantal werkvormen bij de tijdlijn.

 

Kleio 2015 

Kleio 4 – De Leuzenkraker

In deze werkvorm koppelen leerlingen historische verkiezingsleuzen aan het juiste affiche.

Kleio 3 – Rollenspel: De Grote Vergadering van 1651

In dit rollenspel spelen leerlingen de Grote Vergadering van de Staten-Generaal in 1651 na. Deze vergadering was het beginpunt van het eerste stadhouderloze tijdperk. Hoe zou de geschiedenis zijn gelopen als leerlingen het voor het zeggen hadden gehad?

Kleio 2- De pienterste mensch

De pienterste mensch is een kennisquiz over de ontwikkeling van de parlementaire democratie in Nederland in het format van het bekende tv-programma ‘De slimste mens’.

Kleio 1 – De Democratie-index

Met behulp van een vragenlijst die gebaseerd is op de echte Democratie-index, beoordelen leerlingen hoe democratisch Nederland was in verschillende periodes.

Kleio 2014

Kleio 7 – Historische Blingo

Deze kennisquiz is een combinatie van Bingo en Lingo. De klas wordt verdeeld in zes teams. Ieder team heeft een bingokaart met daarop negen jaartallen. Het team dat als eerste drie-op-een-rij weet te halen heeft het spel gewonnen. Op speelse wijze halen leerlingen kennis op over het ontstaan en het bestuur van de Republiek.

Kleio 6 – Het Formatiespel pacificatie

De leerlingen spelen in groepjes een onderhandelingsspel, gesitueerd in de jaren ‘10 van de twintigste eeuw. Bij dit spel moeten de leerlingen zich verplaatsen in de strijd rond 1917 over het algemeen kiesrecht en de schoolstrijd, de pacificatie.

Kleio 5 – Allemaal naar het stemlokaal

In deze werkvorm gaan de leerlingen aan de slag met de ontwikkeling van het stemrecht sinds 1848. Wie mochten er stemmen en wie niet? De leerlingen verplaatsen zich in mannen en vrouwen van verschillende sociale klassen.

Kleio 1 – De Democratie-index

Met behulp van een vragenlijst die gebaseerd is op de echte Democratie-index, beoordelen leerlingen hoe democratisch Nederland was in verschillende periodes. Het artikel in Kleio (2015 nr. 1) Werkbladen van de Democratie-index Docentenhandleiding van de democratie-index

Lees meer

Kleio 2 – De pienterste Mensch

De pienterste mensch is een kennisquiz over de ontwikkeling van de parlementaire democratie in Nederland in het format van het bekende tv-programma ‘De slimste mens’. Het artikel in Kleio (2015 nr.2) Handleiding Powerpoint  Powerpoint 97-2003

Lees meer

Kleio 3 – Rollenspel: De Grote Vergadering 1651

In dit rollenspel spelen leerlingen de Grote Vergadering van de Staten-Generaal in 1651 na. Deze vergadering was het beginpunt van het eerste stadhouderloze tijdperk. Hoe zou de geschiedenis zijn gelopen als leerlingen het voor het zeggen hadden gehad? Het artikel Kleio (2015 nr. 3) Docentenhandleiding Schoolplaat ‘De Grote Vergadering’ Rolomschrijvingen

Lees meer

Kleio 4 – De Leuzenkraker

In deze werkvorm koppelen leerlingen historische verkiezingsleuzen aan het juiste affiche. Het artikel in Kleio (2015 nr. 4) Docentenhandleiding Powerpoint

Lees meer

Kleio 5 – Allemaal naar het stemlokaal

In deze werkvorm gaan de leerlingen aan de slag met de ontwikkeling van het stemrecht sinds 1848. Wie mochten er stemmen en wie niet? De leerlingen verplaatsen zich in mannen en vrouwen van verschillende sociale klassen. Het artikel in Kleio (2014 nr.5) Docentenhandleiding Personages Stembiljetten

Lees meer

Kleio 6 – Het Formatiespel pacificatie

De leerlingen spelen in groepjes een onderhandelingsspel, gesitueerd in de jaren ‘10 van de twintigste eeuw. Bij dit spel moeten de leerlingen zich verplaatsen in de strijd rond 1917 over het algemeen kiesrecht en de schoolstrijd, de pacificatie. Het artikel in Kleio (2014 nr. 6) Docentenhandleiding Formatiespel pacificatie

Lees meer

Kleio 7 – Historische Blingo

Deze kennisquiz is een combinatie van Bingo en Lingo. De klas wordt verdeeld in zes teams. Ieder team heeft een bingokaart met daarop negen jaartallen. Het team dat als eerste drie-op-een-rij weet te halen heeft het spel gewonnen. Op speelse wijze halen leerlingen kennis op over het ontstaan en het bestuur...

Lees meer

Digitale tijdlijn 200 jaar koninkrijk

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden Op  tijdlijn.200jaarkoninkrijk.nl vindt u de digitale tijdlijn ‘eenheid en verscheidenheid – 200 jaar Koninkrijk’. Een tijdlijn over de geschiedenis van de zes Caribische eilanden die bij het Koninkrijk der Nederlanden horen. De tijdlijn is gemaakt door het projectbureau 200 jaar Koninkrijk ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan...

Lees meer