Lesmateriaal voortgezet onderwijs en mbo

Afbeelding 021

Hier vindt u lesmateriaal over de volgende thema’s: politiek, Europese Unie, rechtsstaat en geschiedenis: republiek en koninkrijk.

NB: kijk ook bij de Onderwijskranten voor het (v)mbo.

Tip!
ProDemos heeft een reader samengesteld met 10 van de meest succesvolle werkvormen die onder bovenstaande kopjes te vinden zijn. Bekijk de inhoud van deze readers.

Politiek

Hier vindt u lesmateriaal over politiek. Niveau: * = makkelijk ** = gemiddeld ***= moeilijk Lesmateriaal politiek Omschrijving werkvorm niveau downloads en links Opdracht: invloed uitoefenen ** Wat kan ik zelf doen? Onderwijskrant Actueel De digitale Onderwijskrant Actueel verschijnt 10 keer per jaar en bestaat uit diverse werkvormen over een...

Lees meer

Europese Unie

Hier vindt u lesmateriaal over de Europese Unie ontwikkeld door ProDemos. U kunt dit materiaal gratis downloaden. Niveau:* = makkelijk  ** = gemiddeld  ***= moeilijk Lesmateriaal EU Omschrijving materiaal Niveau Downloads en links Quiz: Europese Unie * Quiz EU Opdracht: Wat weet je van de landen van de EU? *...

Lees meer

Rechtsstaat

Op deze pagina vindt u lesmateriaal over het onderwerp rechtsstaat. Niveau:* = makkelijk  ** = gemiddeld  ***= moeilijk Omschrijving materiaal Niveau Downloads en links Associatiekaartjes Rechtspraak * Instructie Quiz: Waar of Niet waar? * Instructie Powerpoint Opdracht: Rechtsstaat of niet? * Instructie Hoger of Lager: wat is de  strafmaat? **...

Lees meer

Geschiedenis: Republiek

Op deze pagina vindt u lessuggesties en lesmateriaal over de staatsinrichting in de periode van de Republiek der zeven verenigde Nederlanden. Niveau: * = makkelijk ** = gemiddeld ***= moeilijk Lesmateriaal over de Republiek Omschrijving materiaal Niveau Downloads en links De Gouden Eeuw in Nederland * Korte animatiefilm Historische Bingo...

Lees meer

Geschiedenis: Koninkrijk

Hier vindt u lesmateriaal over de parlementaire geschiedenis van Nederland waarin het ontstaan van het koninkrijk, de grondwet van 1848 en de pacificatie van 1917 centraal staan. Niveau: * = makkelijk  ** = gemiddeld ***= moeilijk Lesmateriaal koninkrijk Omschrijving materiaal Niveau Downloads en links Animatiefilm: de Grondwet * Animatiefilm Verkiezingsaffiches.nl...

Lees meer

Geschiedenis: werkvormen in vakblad Kleio

ProDemos publiceert in het schooljaar 2014-2015 in iedere Kleio (het vakblad voor docenten geschiedenis en staatsinrichting) een activerende werkvorm over parlementaire geschiedenis. Hier kunt u de praktische docentenhandleiding en de bijbehorende werkbladen downloaden. NB: alle onderstaande werkvormen zijn ook gebundeld in de reader Tien werkvormen over staatsinrichting. Digitale tijdlijn 200...

Lees meer

200 jaar Koninkrijk

In de periode 2013-2015 (schooljaren 2013-2014 en 2014-2015) vierden we dat 200 jaar geleden de basis is gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden in zijn huidige vorm. Lespakket 200 jaar koninkrijk ProDemos heeft het lesmateriaal gemaakt dat hoorde bij het project 200 jaar Koninkrijk. De bijbehorende filmpjes zijn gemaakt door NTR:...

Lees meer

Wat doet de Hoge Raad: film & lesmateriaal

De Hoge Raad der Nederlanden bestaat onder zijn huidige naam en in zijn huidige vorm sinds 1838. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan heeft de Hoge Raad in samenwerking met ProDemos en Butch and Sundance een film voor scholieren gemaakt. Interactieve film   De film gaat over een geschil tussen...

Lees meer