Nieuwsbrief voor gerechtelijke instellingen

Nieuwsbrief gerechtelijke instellingenProDemos heeft sinds kort een nieuwe nieuwsbrief, bedoeld voor medewerkers van organisaties die zich met recht en rechtspraak bezighouden. We delen hierin informatie over activiteiten van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat op dit gebied. Wij hopen dat de besproken projecten de lezer ideeën geven voor mogelijke samenwerking en/of inspiratie bieden om zelf activiteiten te organiseren. Deze nieuwsbrief komt vier maal per jaar uit. Bent u geïnteresseerd? U kunt u hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Lees de reeds verschenen edities van de nieuwsbrief hier