Gratis gastles en rechtbankbezoek

ProDemos biedt scholen de mogelijkheid om een gratis gastles over rechtspraak aan te vragen. Met interactieve werkvormen bespreken we de rechtspraak in onze samenleving en spelen de leerlingen (in toga) een rechtszaak na. De gastles is een goede voorbereiding op het bezoek aan de rechtbank. ProDemos biedt scholen ook de mogelijkheid om zelf een politierechterzitting bij te wonen.

Het aanbod voor gastles en rechtbankbezoek verschilt per arrondissement. Klik op het arrondissement waar uw school zich bevindt om een gastles en rechtbankbezoek aan te vragen.

NB: Wegens verkiezingsdrukte kunnen scholen vanaf heden geen gastlessen rechtbank op school aanvragen tot na 21 maart 2018. 
Rechtbankbezoek  blijft wel te boeken, evenals combinatiebezoeken (gastles + bezoek op rechtbank) op rechtbank Zwolle en Arnhem.