StemWijzer voor uw gemeente

In verkiezingstijd zoeken burgers objectieve informatie. De StemWijzer komt aan die vraag tegemoet en geeft uw inwoners op een snelle en overzichtelijke manier inzicht in de gemeentelijke politiek. Maak dus samen met ProDemos een StemWijzer op maat voor uw gemeente.

De StemWijzer is het middel bij uitstek om kiezers op een snelle en overzichtelijke manier inzicht te geven in de gemeentelijke politiek:

 • In maximaal 30 stellingen komen de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen in uw gemeente spelen aan de orde.
 • Gebruikers van de StemWijzer geven hun mening over de stellingen.
 • Vervolgens zien ze met welke politieke partijen ze de meeste overeenkomst hebben.

Mensen kunnen in de StemWijzer daarnaast achtergrondinformatie vinden over de standpunten van de partijen, en ze kunnen in de tool makkelijk specifieke partijen met elkaar vergelijken op onderwerpen die voor hen extra belangrijk zijn. Zo kunnen zij zich een goed oordeel vormen over de politieke partijen waarop ze kunnen stemmen.

Vier redenen om de StemWijzer in te zetten:

 1. Uw inwoners hebben een voorkeur voor de StemWijzer.

  Iedereen weet de StemWijzer te vinden. Sterker nog: mensen gaan er vaak vanuit dat er ‘natuurlijk’ een StemWijzer zal zijn voor hun gemeente.

  Sinds jaar en dag is de StemWijzer niet alleen de meest gebruikte, maar ook de best gewaardeerde stemhulp. Uit onderzoek blijkt dat de StemWijzer goed scoort onder  moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals ouderen en lager opgeleiden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd de StemWijzer 6,8 miljoen keer helemaal ingevuld.

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 maakte ProDemos 48 StemWijzers. Ruim 1 miljoen mensen maakten hiervan gebruik. Dat is gelijk aan een derde van het aantal kiesgerechtigden in de deelnemende gemeenten. Voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 maakten we voor tien provincies een StemWijzer.

 2. Bij de StemWijzer staat helderheid voorop.

  Wij weten met de Stemwijzer het brede publiek te bereiken, zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Gebruikers kunnen heel eenvoudig zien op welke inhoudelijke punten ze het met de partijen eens zijn en op welke punten niet. De toelichtingen en de mogelijkheid om standpunten te vergelijken geven volop mogelijkheden om dieper op de inhoud in te gaan.

  Gebrek aan kennis over lokale onderwerpen, partijen en standpunten is voor veel mensen een reden om niet te gaan stemmen. Onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van een stemhulp een van de meest effectieve manieren is om mensen naar de stembus te krijgen.

 3. De StemWijzer gaat over uw gemeente en we maken hem samen met u.

  De onderwerpen die in de StemWijzer aan de orde moeten komen, bepalen we samen met de griffie en met de politieke partijen die in uw gemeente meedoen aan de verkiezingen. Waar nodig blijft ProDemos de onafhankelijke scheidsrechter.

 4. Alle partijen doen mee.

  De StemWijzer sluit geen enkele partij uit. Alle partijen die aan de verkiezingen meedoen, mogen meedoen aan de StemWijzer.

  prodemos_20170303_stemwijzer_62

Meer informatie