Tickets

StemWijzer voor uw gemeente

StemWijzerIn verkiezingstijd zoeken burgers objectieve informatie. De StemWijzer komt aan die vraag tegemoet. Geef ProDemos daarom opdracht om een StemWijzer voor uw gemeente te maken!

De StemWijzer is het middel bij uitstek om kiezers op een snelle en overzichtelijke manier inzicht te geven in de gemeentelijke politiek:

 • In maximaal 30 stellingen komen de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen in uw gemeente spelen aan de orde.
 • Gebruikers van de StemWijzer geven hun mening over de stellingen.
 • Vervolgens zien ze met welke politieke partij ze de meeste overeenkomst hebben.

Mensen kunnen in de StemWijzer daarnaast achtergrondinformatie vinden over de standpunten van de partijen, en ze kunnen in de tool makkelijk specifieke partijen met elkaar vergelijken op onderwerpen die voor hen extra belangrijk zijn. Zo kunnen zij zich een goed oordeel vormen over de politieke partijen waarop ze kunnen stemmen.

stemwijzer-header-2016

Vier redenen om de StemWijzer in te zetten:

 1. Uw inwoners hebben een voorkeur voor de StemWijzer.

  Iedereen weet de StemWijzer te vinden. Sterker nog: mensen gaan er vaak vanuit dat er ‘natuurlijk’ een StemWijzer zal zijn voor hun gemeente.

  Volgens Motivaction (2010) is StemWijzer de best gewaardeerde kieshulp, met name onder ouderen en lager opgeleiden. Bij de landelijke verkiezingen in 2017 telde de StemWijzer 6,8 miljoen gebruikers: drie maal zo veel als alle andere stemhulpen bij elkaar. NB: Wij tellen alleen de gebruikers die de gehele StemWijzer invullen.

  ProDemos maakte in 2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen 48 StemWijzers. Voor de Provinciale Statenverkiezingen maakten we voor tien provincies een StemWijzer.

 2. Bij de StemWijzer staat helderheid van de inhoud voorop.

  Wij weten met de Stemwijzer het brede publiek te bereiken, zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Gebruikers kunnen heel eenvoudig zien op welke inhoudelijke punten ze het met de partijen eens zijn en op welke punten niet. De toelichtingen en de mogelijkheid om standpunten te vergelijken geven volop mogelijkheden om dieper op de inhoud in te gaan.

  Gebrek aan kennis over lokale onderwerpen, partijen en standpunten is voor veel mensen een reden om niet te gaan stemmen. Onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van een stemhulp een van de meest effectieve manieren is om mensen naar de stembus te krijgen.

 3. De StemWijzer gaat over uw gemeente en we maken hem samen met u.

  De onderwerpen die in de StemWijzer aan de orde moeten komen, bepalen we samen met de griffie, de politieke partijen en optioneel met inwoners. Waar nodig blijft ProDemos de onafhankelijke scheidsrechter.

 4. Alle partijen doen mee.

  De StemWijzer sluit geen enkele partij uit. Alle partijen die aan de verkiezingen meedoen, mogen meedoen aan de StemWijzer.

stemwijzer-header-2016

StemWijzer: een ervaren partner

In 2014 bestond de StemWijzer 25 jaar. In die 25 jaar is de StemWijzer uitgegroeid tot de bekendste en meest gebruikte internetapplicatie in verkiezingstijd. De kiezers waarderen de opzet van de StemWijzer en daar zijn we trots op.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jochum de Graaf of Roelof Martens.

U kunt ook de StemWijzer-website bezoeken.