Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad grijpt zo nodig in en staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de maatschappelijke functies van ProDemos, en dus op het realiseren van de doelstellingen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit zes leden.

Wim DeetmanDrs. W.J. (Wim) Deetman – voorzitter

Wim Deetman, voormalig burgemeester van Den Haag, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschappen en voormalig Kamervoorzitter van het CDA. Tot zijn pensioen per 1 mei 2015 was de heer Deetman lid van de Raad van State. Bekijk het overzicht van nevenfuncties van de heer Deetman.

Als Kamervoorzitter was Wim Deetman in 1994 al bij een voorloper van ProDemos betrokken: hij verrichtte toen de officiële openingshandeling van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). Een paar jaar later, in 1998, was hij als burgemeester van Den Haag degene die de eerste initiatiefnemers voor een ‘Huis van de Democratie’ bij elkaar bracht en hen uitnodigde om tot een gezamenlijk plan te komen. Ook aan de latere plannen voor een Centrum voor Geschiedenis en Democratie, rond 2005, verleende hij ruime steun.

Prof. dr. H. (Henk) Dekker

Henk Dekker, directeur van het Centre of Education & Learning (CEL) van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, en emeritus hoogleraar Politieke Socialisatie en Integratie aan de Universiteit van Leiden, lid op voordracht van de ondernemingsraad. Bekijk de nevenfuncties van de heer Dekker.

SONY DSCG.D. (Guikje) Roethof

Algemeen Secretaris van de Amsterdamse Kunstraad. Oud-journalist en radiomaker en voormalig lid van de Tweede Kamer namens D66. Bekijk de nevenfuncties van mevrouw Roethof.

 

 

Drs. E. M. (Elvira) Sweetelvira-sweet-81

Eigenaar van EMS consultancy. Elvira Sweet is ook lid van de Raad van Toezicht van Cleofa Thuiszorg, Organisatie Vriendschapsrelaties Nederland en Suriname, en de Boekmanstichting. Ook is zij Bijzonder Ambtenaar voor de Burgerlijke Stand (BABS). In het verleden was zij gemeenteraadslid van Amsterdam, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Zuid-Oost, gedeputeerde in de Provincie Noord-Holland en directeur van een Thuiszorgorganisatie.

 

Drs. R. (Robert) Zaal

Robert Zaal

Robert Zaal, directeur RNW. Huidige nevenactiviteiten zijn: lid- en vicevoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Waterland e.o., lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Waterland (SPOOR), lid raad van toezicht Rabobank Foundation, voorzitter vereniging Kichwamba Steunfonds. Bekijk de overige nevenfuncties van de heer Zaal.