Huis voor democratie en rechtsstaat

‘Moeilijk bereikbaar’

maandag 2 maart 2015

ProDemos heeft de opdracht om uit te leggen hoe de democratie en de rechtsstaat werken. We trekken alles uit de kast om dat voor elkaar te krijgen, maar onze toehoorders bestaan nog altijd te veel uit alleen maar geïnteresseerde burgers en leerplichtige jongeren.

Kars Veling

Kars Veling

Om ons publiek uit te breiden, proberen we docenten in het beroepsonderwijs en het praktijkonderwijs ervan te overtuigen dat we voor hun leerlingen echt iets interessants te bieden hebben. En we hebben korte, interactieve programma’s gemaakt waarmee we de wijken en de dorpen ingaan. Onder het mottoProDemos schuift aanlaten we ons graag uitnodigen om te komen praten over bijvoorbeeld de verkiezingen of over de spelregels van de rechtsstaat.

Vaak wordt het publiek dat we hiermee zoeken aangeduid als ‘moeilijk bereikbaar’. In zekere zin is die benaming prima. Je moet mensen vaak echt opzoeken. Maar in een wat diepere zin is ‘moeilijk bereikbaar’ helemaal niet zo’n goede typering van mensen voor wie politiek ver weg staat en die maar weinig besef hebben van wat een rechtsstaat is. ‘Moeilijk bereikbaar’ klinkt als ‘We zullen het je nog een keer uitleggen’. Maar dat is niet waar het om gaat.

We schetsen in onze modules lastige situaties en vragen aan de deelnemers hoe zij dit zouden oplossen. Uitpraten? Een gemeenteraadslid aanspreken? De gemeente bellen? Aangifte doen bij de politie? Een rechtswinkel om raad vragen? De begeleiders van ProDemos hebben in hun handleiding een overzicht van wat naar ons idee zou kunnen.

De deelnemers weten het vaak niet. Waar zou je naar toe moeten? Vaak komen dan heel persoonlijke verhalen op tafel. Over geldproblemen, over overlast in de buurt, over moeilijke relaties met opgroeiende kinderen, over instanties die niet willen luisteren. Sommige deelnemers willen best begrijpen dat de regels in Nederland wel goed zijn, maar op basis van hun eigen ervaringen hebben zij allang de conclusie getrokken dat zijzelf in de praktijk altijd aan het kortste eind trekken.

‘Moeilijk bereikbare groepen’ vragen extra aandacht, zeker. Maar het is goed te beseffen dat het hier niet alleen om een educatieve uitdaging gaat. ‘Hard to reach’ betekent in veel gevallen ook dat mensen de wereld van de democratie maar moeilijk bereikbaar vinden.

Als daar een belangrijk deel van het probleem ligt, dan kan ProDemos dat natuurlijk niet oplossen. Niet alleen, in elk geval!

Mensen aanmoedigen om actief te zijn in de democratie en om vertrouwen te hebben in de rechtsstaat is niet alleen de missie van ProDemos, maar allereerst ook van de instituties van de democratische rechtsstaat zelf. Politici, ambtenaren en gezagsdragers moeten oog hebben voor de belangen van álle burgers. Geloofwaardigheid heeft niet genoeg aan interactieve werkvormen, maar moet ook overtuigen in de samenleving van alle dag.

Kars Veling