Grondwetrondleiding in het Nationaal Archief

Al in 1844 dient de liberaal Thorbecke een ingrijpend voorstel tot herziening van de Grondwet in. Maar de Kamer vindt dat het voorstel van de Kroon moet uitgaan. En Koning Willem II is dat niet van plan. In 1848 is koning Willem II eindelijk bereid in te stemmen met fundamentele wijzigingen in de grondwet. Deze grondwetsherziening wordt beschouwd als het begin van onze democratie. De belangrijkste bepaling in die nieuwe grondwet luidt: ‘De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.’ Voortaan zijn de ministers verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging. De macht van de Koning wordt sterk ingeperkt.

Bekijk de grondwetsherziening van 1848 en andere belangrijke historische documenten op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart in het depot van het Nationaal Archief.

Praktische informatie