Grondwetdag 2018 – wandelingen, challenge en meer!

Grondwetdag: 23 en 24 maart 2018

Vier de verjaardag van de Grondwet mee met de Raad van State

Op 29 maart 2014 bestond de Grondwet precies 200 jaar. Reden voor een goot feest, dat iedere vijf jaar herhaald gaat worden. In de tussenliggende jaren vieren we de verjaardag van de Grondwet natuurlijk ook, zij het minder grootschalig. We organiseren Grondwetwandelingen onder begeleiding van ‘prominenten’ en een scholierenevenement. Want de Grondwet is ondanks zijn 204 jaar nog springlevend.

Tijdens de jaarlijkse viering van de Grondwet staat steeds een instelling uit de Grondwet centraal. In eerdere jaren waren dit de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Eerste Kamer. In 2018 is dat de Raad van State.

De Raad van State

De Raad van State is de onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur. Daarnaast is het de hoogste bestuursrechter van het land. Tijdensbvv_kneuterdijk_01 Grondwetdag 2018 staat vooral de adviserende rol van de Raad van State centraal. De Raad van State toetst alle wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer worden ingediend op juridische en wetstechnische kwaliteit en op kwaliteit van beleid. Na die toetsing brengt de Raad van State een advies uit. Op grond van het advies kan het wetsvoorstel nog worden aangepast, of de toelichting daarbij. Zo is het ook mogelijk dat de regering het advies van de Raad van State naast zich neerlegt.

Over de Grondwetdag

In maart 2014 werd voor het eerst het Grondwetfestival georganiseerd in Den Haag, als onderdeel van de viering ‘200 jaar Koninkrijk’. Dit festival wordt iedere vijf jaar herhaald. In tussenliggende jaren werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat, Tilburg University (leerstoel Democratische rechtsstaat-Vfonds), het Montesquieu Instituut en de gemeente Den Haag samen in een kleinschaliger Grondwetdag.

Grondwetdag Challenge voor scholen

In het kader van de Grondwetdag op vrijdag 23 maart 2018 organiseert ProDemos de Grondwetdag Challenge, een wedstrijd voor middelbare scholieren en mbo-studenten. Tijdens dit evenement staat ieder jaar een Hoog College van Staat centraal. Dit jaar is dat de Raad van State. Grondwetdag Challenge Wees zelf de Raad van...

Lees meer

Wandel gratis mee langs het Grondwetpad

Op de Grondwetdag op 23 maart 2018 bieden we gratis wandelingen aan langs het Grondwetpad, onder leiding van bijzondere gidsen. Dit jaar zijn dat onder anderen: Piet Hein Donner (vicepresident van de Raad van State) Pauline Krikke (burgemeester van Den Haag) Wim Deetman (oud-politicius en voormalig lid van de Raad van State) Ewout...

Lees meer

Grondwetrondleiding in het Nationaal Archief

Al in 1844 dient de liberaal Thorbecke een ingrijpend voorstel tot herziening van de Grondwet in. Maar de Kamer vindt dat het voorstel van de Kroon moet uitgaan. En Koning Willem II is dat niet van plan. In 1848 is koning Willem II eindelijk bereid in te stemmen met fundamentele...

Lees meer

Test je kennis over de Grondwet

In de Grondwet staan de officiële spelregels van onze samenleving. Zo staat erin welke rechten burgers in de Nederlandse staat hebben. Dat zijn de grondrechten. Er staat in dat burgers het recht hebben hun eigen leven te leiden zonder dat de staat zich bemoeit met hun mening, hun geloof of...

Lees meer