Grondwetdag Challenge voor scholen

In het kader van de Grondwetdag op zaterdag 25 maart 2017 organiseerde ProDemos de Grondwetdag Challenge, een wedstrijd voor middelbare scholieren en mbo-studenten. Tijdens dit evenement staat ieder jaar een Hoog College van Staat centraal.

Dit jaar was dat de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer controleert de uitgaven en inkomsten van het Rijk. Zij onderzoekt daarbij ook of het geld wel volgens de regels wordt uitgegeven of geïnd – maar ook wat er met het geld gebeurt. Bij de Grondwetdag Challenge staat één vraag centraal: ‘Krijgt de burger ook waar voor zijn geld?’

Meedoen
Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, riep alle middelbare scholieren en mbo-studenten op om mee te doen aan de Grondwetdag Challenge.

Verloop wedstrijd

De grondwetdag challenge bestond uit twee rondes:

Ronde 1: nu – januari 2017
In de eerste ronde gaven teams (van 6-8 scholieren) schriftelijk in maximaal 500 woorden aan welk onderzoek de Algemene of een lokale rekenkamer zou moeten uitvoeren met daarbij een korte motivatie waarom. Een jury van experts beoordeelde de binnengekomen ideeën. Daarbij werd onder meer gekeken naar creativiteit, haalbaarheid en inpasbaarheid. Vervolgens werden maximaal acht teams geselecteerd.

Ronde 2: januari – 25 maart 2017
In de tweede ronde, van januari tot 25 maart 2017, kregen de acht geselecteerde teams hulp van coaches. Deze coaches zijn studenten (constitutioneel recht) en young professionals. Samen werkten zij aan een verdieping van het voorstel, uitmondend in een pitch. Op zaterdag 25 maart 2017, kwamen de teams naar Den Haag. In een aansprekende locatie hielden de acht teams hun pitch en gingen ze met elkaar in gesprek over hun ideeën. Uiteraard was Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, hierbij aanwezig. Een jury bestaande uit Arno Visser, een politicus een wetenschapper en een journalist, besloot welk team de winnaar won: het Reggesteyn in Nijverdal.

Over de finale van de Grondwetdag Scholieren Challenge op 25 maart 2017 is een verslag geschreven.

Den Haag, 20170325, Grondwetdag met o.a. rondwandelingen rond het binnenhof met Maarten Feteris en Ronald Plasterk
Foto: Bart van Vliet