Huis voor democratie en rechtsstaat

Hoe democratisch is de ‘Doe-democratie’?

maandag 7 juli 2014

Op 27 mei was ik bij een conferentie over de ‘Doe-democratie’, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De titel was Netwerkbijeenkomst Doe-democratie: samen versnellen. Al jaren houd ik me bezig met burgerparticipatie. De nieuwe trends op dit gebied wil ik daarom graag volgen.

ProDemos2013portret15AnnaDomingoPRINT_small

Anna Domingo, projectleider ‘Op locatie’

Ik was vooral nieuwsgierig naar de concrete projecten die onder Doe-Democratie vallen en hoopte er achter te komen in welke opzichten ze ‘democratisch’ zijn. Hoe beïnvloeden ze de huidige democratie? Wat is hun relatie met de volksvertegenwoordigers? Helaas waren er in de zaal geen vertegenwoordigers van projecten aanwezig. Wel veel mensen vanuit allerlei organisaties: VNG, VVG, Movisie, universiteiten en een grote groep zzp’ers.

Ik ging uiteindelijk naar huis met meer vragen dan ik naar de conferentie had meegenomen. Dat burgers actief zijn en nog meer actief kunnen worden in de maatschappij is mooi en prima. Daar zal niemand tegen zijn. Maar de ‘democratische’ component van de Doe-Democratie had ik nog niet kunnen vinden.

In de trein las ik de flyers, documenten en pamfletten die ik verzameld had bij de conferentie. Ik bleef hangen bij de zin: De doe-democratie is een vernieuwing van de participatieve democratie, in die zin dat burgers invloed uitoefenen op het beleid door zelf te ‘doen’. Dat kan ik me moeilijk voorstellen. Door ‘te doen’ help je anderen, realiseer je een idee, maak je een droom werkelijkheid… maar het beleid, de regels en de wetten worden dan toch nog steeds door anderen gemaakt?

Het SCP heeft in haar laatste rapport Burgermacht op eigen kracht? onderscheid gemaakt tussen twee bewegingen binnen participatie: de ‘zelfredzame’ en de ‘beleidsbeïnvloedende’ participatie. De Doe-democratie hoort duidelijk bij de eerste soort. Door de Doe-democratie kun je veel realiseren, maar je laat de besluiten aan anderen. Doe-burgers realiseren een voedselbank, maar bestuurders beslissen hoe het armoedebeleid er in de gemeente eruit zal zien, waar het geld naar toe gaat en wat prioriteit heeft.

Ik ben niet tegen de Doe-democratie, maar ik zou ervoor willen zorgen dat burgers ook participeren in politiek en beleid!

Anna Domingo

Projectleider van ProDemos bij ‘Op locatie’

ProDemos zal in het najaar een reeks lezingen organiseren over de Doe-democratie: