Rimpeling in de Hofvijver

Geplaatst op: 26/02/12 14:01 | Weblog

Machtsmonopolies vormen altijd een bedreiging voor samenlevingen. De waarde van de democratische rechtsstaat is dat wordt voorzien in een goed stelsel van checks and balances, van teugels en tegenwichten, om het eens in het Nederlands te zeggen. Dat stelsel is nooit af en staat altijd onder druk, simpelweg omdat macht elke tegenmacht altijd lastig vindt…

Lees meer

Politieke partijen zoeken naar hun rol

Geplaatst op: 21/02/12 13:35 | Weblog

Het gaat niet goed met de politieke partijen. Het aantal leden neemt af. Partijen zoeken naar hun profiel en naar kiezers, of in omgekeerde volgorde. Partijen en bewegingen komen op, worden in de peilingen en soms ook echt groot, maar kunnen hun populariteit weer even snel verliezen. De traditionele grote partijen, die lange tijd het…

Lees meer

Opwaaiende toga’s

Geplaatst op: 24/01/12 13:59 | Weblog

De tijd dat publieke ambtsdragers vanzelfsprekend gezag ontleenden aan hun positie en bedrijfskleding ligt ver achter ons. Interessant is te zien dat deze verandering zich niet bij elke functie gelijktijdig en in hetzelfde tempo voltrekt. Dat maakt het mogelijk om terug te kijken en te leren van eerdere voorbeelden. De togaberoepen staan nu op de…

Lees meer