Huis voor democratie en rechtsstaat

ZomerRaad 2017

Woensdag 19 juli 2017, uur - vrijdag 21 juli uur

De ZomerRaad is een driedaagse cursus voor raadsleden, commissieleden, fractiemedewerkers en medewerkers van de griffie. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is de ZomerRaad dit jaar ook toegankelijk voor kandidaat-raadsleden.

De ZomerRaad bestaat uit kennisworkshops over onderwerpen als gemeentefinanciën, gemeenterecht, integriteit. Daarnaast zijn er vaardigheidstrainingen over debatteren, omgaan met de media en overtuigend spreken.

De kosten van het totale programma van de ZomerRaad zijn € 195,00 per persoon (inclusief BTW) inclusief materiaal, lunch, koffie/thee en fris.
Het is ook mogelijk om afzonderlijke cursusdagen te volgen. Eén cursusdag kost € 65,00 (inclusief BTW) inclusief materiaal, lunch, koffie/thee en fris.
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

Programma-informatie

Praktische informatie

  • Wanneer: woensdag 19 tot en met vrijdag 21 juli 2017
  • Locatie: bij ProDemos in Den Haag
  • Aanmelden: is niet langer mogelijk, het maximum aantal deelnemers is bereikt

Voor meer informatie kunt u mailen naar Huri Sahin, h.sahin@prodemos.nl.