Grondwetdag 2018

Vrijdag 23 maart 2018, 09:00 uur - zaterdag 24 maart 17:00 uur

Grondwetdag

Vier de verjaardag van de Grondwet mee met de Raad van State

Op 29 maart 2014 bestond de Grondwet precies 200 jaar. Reden voor een goot feest, dat iedere vijf jaar herhaald gaat worden. In de tussenliggende jaren vieren we de verjaardag van de Grondwet natuurlijk ook, zij het minder grootschalig. We organiseren Grondwetwandelingen onder begeleiding van ‘prominenten’ en een scholierenevenement. Want de Grondwet is ondanks zijn 204 jaar nog springlevend.

Tijdens de jaarlijkse viering van de Grondwet staat steeds een instelling uit de Grondwet centraal. In eerdere jaren waren dit de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Eerste Kamer. In 2018 is dat de Raad van State.

De Raad van State

De Raad van State is de onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur. Daarnaast is het de hoogste bestuursrechter van het land. Tijdens Grondwetdag 2018 staat vooral de adviserende rol van de Raad van State centraal. De Raad van State toetst alle wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer worden ingediend op juridische en wetstechnische kwaliteit en op kwaliteit van beleid. Na die toetsing brengt de Raad van State een advies uit. Op grond van het advies kan het wetsvoorstel nog worden aangepast, of de toelichting daarbij. Zo is het ook mogelijk dat de regering het advies van de Raad van State naast zich neerlegt.