Klassenbezoek@Provinciehuis

Waar gaat de provincie over? Wie werken er bij een provincie? En wat is het verschil tussen de Provinciale en de Gedeputeerde Staten? Deze vragen (en nog veel meer!) worden beantwoord tijdens het educatieve programma Klassenbezoek@Provinciehuis.

Leren door zelf te ervaren staat tijdens het programma centraal. Het programma vindt daarom plaats in het Provinciehuis, in de statige Statenzaal. Klassenbezoek@Provinciehuis is opgebouwd uit actieve werkvormen en ondersteunt scholen in hun opdracht om actief burgerschap te bevorderen.

“De leerlingen vonden het spannend en interessant. Ze hebben zo een aardige kijk gekregen op het – soms trage – functioneren van bestuursinstellingen. Leerlingen realiseerden zich dat er ‘niet zo maar even’ beslissingen genomen kunnen worden. Het bestuur op provinciaal niveau is een beetje dichterbij komen staan.”

Rob Lucas, (tweetalig) Geschiedenisdocent Elde College (Schijndel)

Programma

Het Klassenbezoek@Provinciehuis wordt door een begeleider van ProDemos uitgevoerd in de Statenzaal van het Provinciehuis. Het programma bestaat uit actieve werkvormen, zoals een quiz of een nagespeelde Statenvergadering over een actueel thema in de provincie. Zo ervaren uw leerlingen aan den lijve hoe het politieke proces werkt en de democratische besluitvorming tot stand komt. Het laatste half uur van het programma eindigt altijd met een ontmoeting en vragenronde met een Statenlid.

Het programma Klassenbezoek@Provinciehuis wordt op maat uitgevoerd voor de onderwijsniveaus (v)mbo en havo/vwo. ProDemos zorgt ervoor dat het programma aansluit bij de belevingswereld van uw leerlingen.

Praktische gegevens

Het programma duurt twee uur en is te boeken als ochtend- of middagprogramma. De begeleiding is in handen van ProDemos. Wel verwachten we dat de docent bij het programma aanwezig is. Het programma is gratis.

Een Klassenbezoek@Provinciehuis is te reserveren via ons online planningssysteem. De vrije plekken zijn beperkt, dus wacht niet te lang met inschrijven.

Het programma wordt op dit moment alleen uitgevoerd in Noord-Holland.

Gratis onderwijskranten

Ter voorbereiding op het Klassenbezoek@Provinciehuis is voor de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant Onderwijskranten over die provincies gemaakt. Er zijn kranten voor (v)mbo-niveau en kranten voor havo/vwo-niveau. De kranten laten zien hoe de provincie in elkaar zit en wat de provincie voor leerlingen betekent. De kranten zijn gratis te verkrijgen via onze webshop.

Filmclips

De provincie Zuid-Holland heeft leerlingen gevraagd om in korte filmpjes te laten zien wat de provincie doet en hoe jongeren daarmee te maken krijgen. Het eindresultaat wordt gebruikt tijdens het bezoek aan het provinciehuis in Zuid-Holland (NB: in 2017/2018 wordt Klassenbezoek@Provinciehuis niet uitgevoerd in Zuid-Holland).

Tip: het Provinciespel

Naast Klassenbezoek@Provinciehuis hebben we een ander programma dat we recent ontwikkeld hebben: het Provinciespel.

Ook bent u van harte welkom in Den Haag voor onze andere (vaak gratis!) activiteiten.

Neem voor meer informatie contact op met Matthijs van Tuijl.