Verslag Democratie in Debat: politieke partijen op zoek naar hun rol

21 maart 2012
Democratie in Debat

‘Er was een tijd dat ik respect had voor politici. Ongelofelijk veel respect. Dat moesten wel de slimste mensen van ons land zijn. Zij wisten wat het beste voor ons was.’ Met dit statement, een citaat uit haar blog ‘Politieke partijen moeten niet lief zijn’, opende Roos Wouters op 16 maart het debat ‘politieke partijen op zoek naar hun rol’.

Dit debat, onderdeel van de debattenserie Democratie in Debat, werd georganiseerd door ProDemos, het Montesquieu Instituut Perscentrum Nieuwspoort. Leonard Geluk (CDA-politicus) en Mei Li Vos (voormalig Tweede Kamerlid PvdA) gingen, tegen de achtergrond van Roos Wouters’ blog, met elkaar in debat over de veranderende rol van politieke partijen. De vraag die centraal stond gedurende het debat: zijn politieke partijen nog wel het vehikel waar wij ons door vertegenwoordigd zien?

Democratie in Debat

De teruglopende steun voor de, tot voor kort, grote volkspartijen CDA en PvdA is volgens Leonard Geluk een gevolg van gebrek aan langetermijnvisie. ‘Vandaag vinden we dit belangrijk en morgen dat’, aldus Geluk. Den Haag gaat op in de emotie van de dag en er is een gebrek aan politiek leiderschap. Hoewel Mei Li Vos de mening van Geluk over gebrek aan politiek leiderschap deelt, is zij het oneens met zijn statement over het opgaan in de emotie van de dag. Ze ziet het tonen van emotie en het meegaan in wat kiezers belangrijk vinden juist als een taak van politici, die immers volksvertegenwoordigers zijn. ‘Den Haag’ zou volgens beide politici niet overal verantwoordelijkheid voor moet nemen. Er zou te weinig vertrouwen zijn in het ‘zelfoplossende vermogen’ van burgers. Burgers zouden bovendien een te hoge verwachting hebben van de overheid. 

Democratie in Debat

Tijdens het debat kwam er veel reactie vanuit de zaal. Een reactie welke vooral bijval kreeg was ‘ik ben een bewust zwevende kiezer’. Hiermee bevestigde het publiek dat de affiniteit van kiezers met de eens grote volkspartijen aan het afbrokkelen is. De toehoorders zagen heil in het stemmen op issues, in plaats van op partijen. Ook Mei Li Vos kon zich hierin vinden. Een politiek systeem waarin partijen wisselend steun zoeken over bepaalde issues lijkt haar een goed idee.

Vanuit het publiek werd de vraag opgeworpen of er ook ‘bewust zwevende partijen’ zijn? De twee debatterende politici hadden hierop een verschillende kijk. Mei Li Vos benadrukte dat het zogenaamde ‘stemmen jagen’ een onvermijdelijk onderdeel is van het politieke spel. Leonard Geluk ziet dit juist als de oorzaak van het wegvallen van steun aan partijen. Politieke partijen durven geen structurele veranderingen door te voeren uit angst kiezers te verliezen: een politiek van ‘pappen en nat houden’. Geluk vindt dat er een kiesdrempel ingevoerd moet worden om meer stabiliteit en sterker bestuur te verwezenlijken en versplintering van partijen te voorkomen. Mei Li Vos vindt een groot aantal partijen juist zorgen voor ‘spannende politiek’. De huidige ontwikkeling, waarin grote partijen minder steun krijgen, ziet ze dan ook niet als negatief.

Politieke partijen moeten vooral koers houden en met daadkracht inhoud en visie laten blijken in plaats van zich te laten laten leiden door de ‘hijgerigheid’ van de media. Iedereen leek zich te kunnen vinden in deze conclusie.

De foto's van het debat van 16 maart staan op onze Facebookpagina.

De volgende debatten van de reeks Democratie in Debat vinden plaats op 4 april en op 13 april

Bekijk ook het overzicht van alle debatten (pdf).

Reacties

politiek

Het is voor Henk en Ingrid ook niet gemakkelijk respect op te brengen voor onze volksvertegenwoordigers. Want onze volksvertegenwoordigers maken heimelijk deel uit van een juridisch onaantastbare (Pikmeerarrest!) gemeenschapsgeld verduisterende criminele organisatie. Deze criminele organisatie waarvan wetenschappelijk onderzoek naar "overheidscriminaliteit" aantoont dat zij tegenwoordig de grootste duurzame bedreiging voor de Nederlandse samenleving vormt heet: de Nederlandse overheid. Ja beste mensen: sinds 2006 bestaat meer dan de helft van alle misdaad in ons land uit deze door onze politici zorgvuldig verzwegen criminaliteitsvorm die overigens een vorm is van organisatiecriminaliteit. Georganiseerde misdaad regeerd de Nederlandse samenleving! Met dank aan onze politici die hier welbewust naar toe gewerkt hebben. Chapeau!
Johan Bosman
donderdag 29 maart 2012 10:37:11 am

Reageer

Meld u aan om commentaar te geven.

Eddy Habben Jansen nieuwe directeur ProDemos

Eddy Habben Jansen

Per 1 juli is Eddy Habben Jansen de nieuwe directeur van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Hij is de opvolger van Kars Veling.

Wim Kok over premierschap, spindoctors en Samsom

Wim Kok

Op dinsdag 10 mei deelde oud-premier Wim Kok zijn bespiegelingen op de serie Borgen, de vergelijking met zijn eigen ervaringen in de politiek en zijn visie op de actualiteit met het publiek van het Politiek Café bij ProDemos. Onder leiding van Clairy Polak ging Kok hierover in discussie met parlementair journalist Marcel ten Hooven.