Tickets

Nieuws

Collegereeks ‘Gezond wantrouwen: motor van de democratie?’

De kloof tussen samenleving en politiek is veelbesproken. Veel burgers staan wantrouwend tegenover bestuurders en politici, maar ook ten opzichte van de democratie. In deze collegereeks bekijken we wantrouwen dit najaar van verschillende kanten. Democratie draait om...

Politiek in Nederland

Onlangs is het boekje Politiek in Nederland volledig herzien. Deze uitgave van 96 pagina’s geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse politieke systeem. Het boek behandelt niet alleen de landelijke politiek, maar...