Nieuws

Drie StemWijzers herindelingsverkiezingen Friesland online

Vanaf vandaag kunnen inwoners van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân gebruik maken van de StemWijzer om te zien welke onderwerpen er spelen in hun gemeente, hoe de politieke partijen...

“Bankieren is per definitie risicovol”

Op dinsdag 10 oktober vond het Politiek Café: De bankencrisis voorbij plaats. Te gast waren Wim Boonstra, speciaal adviseur en voormalig hoofdeconoom bij Rabobank en Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA). Was de bankencrisis...