Nieuws

25/03/2014 4:56 pm
Gastles en rechtbankbezoek

De rechtbank Midden-Nederland en ProDemos zijn een nauwe samenwerking gestart om zoveel mogelijk klassen te ontvangen op de rechtbank. Alle politierechterzittingen die geschikt zijn voor groepsbezoeken zijn gereserveerd voor ProDemos. De rechtbank Midden-Nederland betreft de zittingsplaatsen Utrecht, Lelystad en Almere.

25/03/2014 11:23 am
Politiek Café sprekers

Op de dag na de gemeenteraadsverkiezingen werd tijdens het Politiek Café in Den Haag volop gediscussieerd over de verkiezingsuitslag. Was de opkomst te laag? Hoe is het met de lokale politiek gesteld? Wat zijn argumenten om wel of niet te gaan stemmen? Het Politiek Café stond bol van vragen, waarop een deskundig panel van journalisten, (oud-)politici en de maker van de StemWijzer antwoord gaf.

19/03/2014 10:06 pm
Stemwijzer

De StemWijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn door 968.532 bezoekers volledig ingevuld. Daarmee is de StemWijzer ook bij deze verkiezingen de meest geraadpleegde stemhulp. Op de verkiezingsdag waren er nog bijna 300.000 mensen die de StemWijzer invulden.

18/03/2014 5:19 pm
BvV Scholierenverkiezing 02

Als het aan de scholieren ligt, is D66 de grootste partij. Op de tweede plaats volgt de VVD en daarachter de lokale partijen en de PvdA. Dat blijkt uit de uitslag van de Scholierenverkiezingen, die op dinsdag 18 maart om 17.00 uur werd bekendgemaakt in het stadhuis in Leiden.

17/03/2014 2:33 pm
Scholieren met Anouchka van Miltenburg

Geeft u les op een vmbo? Laat uw leerlingen dan meedoen aan de spannendste maatschappelijke stage van Nederland: een week rondlopen op dé plek waar alles gebeurt: het Binnenhof. 

 
  

 Komende stageweken:

  • 6 tot en met 10 oktober
  • 24 tot en met 28 november

Uw leerlingen mogen politici het hemd van het lijf vragen, nemen een kijkje op een nieuwsredactie en leggen intussen alles vast met een camera.

12/03/2014 3:19 pm
EU vlag

De meningsverschillen over de Europese Unie lopen hoog op. Prima, dit kan de aandacht voor de Europese verkiezingen versterken en belangrijke kwesties zichtbaar maken. Maar worden de goede vragen gesteld? Zijn de aannames correct? Vanaf maandag 24 maart gaan experts tijdens vier colleges in op de vraag waar het Europadebat over zou moeten gaan.

11/03/2014 2:59 pm
DSC_6434

Tijdens de netwerkbijeenkomst over (vrouwen)emancipatie in lokale besturen afgelopen vrijdag, werd volop aandacht geschonken aan de redenen voor het lage aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden. Hoe komt het eigenlijk dat zo weinig vrouwen zich aanmelden voor de gemeenteraad?

27/02/2014 12:30 pm
monitor BP 2013

Terwijl veel gemeenten burgerparticipatie inmiddels formeel geregeld hebben, maken inwoners hier steeds minder gebruik van. Wel kloppen inwoners vaak bij de gemeente aan met informele verzoeken om ondersteuning van activiteiten. Dat blijkt uit de Monitor Burgerparticipatie, die ProDemos vandaag publiceert.

21/02/2014 2:01 pm
Politiek Café bier en folders

‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’, dichtte Willem Elsschot ooit. Dit geldt ook voor de naderende decentralisaties. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Nu wordt dat centraal geregeld door de rijksoverheid, maar de huidige regering denkt dat zorg beter kan worden geregeld en aangeboden op lokaal niveau, omdat de gemeente dichter bij de mensen staat dan de landelijke overheid. Maar wat moet er allemaal nog gebeuren om van deze droom werkelijkheid te maken?

13/02/2014 3:32 pm
StickerStemWijzer

Burgemeester Van Aartsen en Kars Veling, directeur van ProDemos, hebben zojuist de StemWijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Dit vond plaats in het stadhuis van Den Haag waar ook de StickerStemWijzer is geïnstalleerd. De StickerStemWijzer bestaat uit drie grote zeildoeken waarop de stellingen uit de gemeentelijke StemWijzer zijn afgedrukt. Met rode en groene stickers geven deelnemers aan of zij het met de stellingen eens of oneens zijn. Aan het eind krijgen ze hun persoonlijke uitslag.

Hoe democratisch is de Doe-democratie?

dd345

Tijdens de tweede lezing in de reeks over de Doe-democratie geeft professor Paul Dekker, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Tilburg en medewerker van het Sociaal Plan Bureau een analyse van ontwikkelingen in burgerparticipatie, met aandacht voor open einden en knelpunten.

Organiseer samen met het EDIC Den Haag een informatiebijeenkomst over de Europese Unie

EDIC Den Haag

Het Europa Direct Informatie Centrum (EDIC) Den Haag organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten over de Europese Unie. Wilt u binnenkort ook zo’n bijeenkomst organiseren? Nodig  EDIC Den Haag dan bij u uit. We verzorgen dan gratis een interactieve bijeenkomst.