Nieuws

14/10/2013 5:23 pm
Democratie in Debat 11 oktober

“Iedere keer zijn we verbaasd dat de steun voor ontwikkelingssamenwerking zo groot is.” Onderzoeker Christine Carabain van het NCDO* opent het debat met interessante cijfers.

08/10/2013 4:52 pm
'Eerste' Grondwet

Vanaf 8 oktober is de ‘Staatsregeling voor het Bataafsche Volk’ van 1 mei 1798 uit de collectie van het Nationaal Archief te bekijken bij ProDemos. De Staatsregeling is te beschouwen als de eerste Grondwet van Nederland. Voor het eerst sprak men van een eenheidsstaat, van burgerrechten en -plichten en van een gekozen volksvertegenwoordiging. Uitgangspunt was dat alle burgers gelijk zijn, ongeacht geboorte, bezit of rang.

01/10/2013 12:58 pm
Fragment film

De Hoge Raad heeft in samenwerking met ProDemos een film voor het middelbaar onderwijs gemaakt. De film gaat over het werk van de Hoge Raad.

30/09/2013 1:49 pm
Week van de Rechtspraak

Ruim vijftig raadsleden uit de Haagse regio zijn op maandag 9 september met rechters in gesprek gegaan in het Paleis van Justitie in Den Haag.
De rechtbank organiseerde de bijeenkomst samen met ProDemos in het kader van de ‘Week van de rechtspraak’.
De raadsleden spraken met rechters over veiligheid en strafrecht, onroerendezaakbelasting (OZB) en lokale regels voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

24/09/2013 10:24 am
Politiek voor Dummies

Het boek Politiek voor Dummies is vernieuwd. Hebt u politieke aspiraties of wilt u gewoon graag weten hoe ons land wordt bestuurd? Politiek voor Dummies wijst u de weg.

23/09/2013 6:22 pm
DHTfoto_column

ProDemos-Huis voor democratie en rechtsstaat ontving op maandag 23 september 2013 een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het goede nieuws dat de toegezegde subsidie voor 2014 toch gehandhaafd blijft.

20/09/2013 2:29 pm
Maarten van Rossem

Op vrijdag 13 september vond de Nacht van de Dictatuur plaats: een geslaagde avond waarin dictators en dictaturen vanuit vele invalshoeken werden bekeken en besproken.

18/09/2013 9:56 am
Scholieren op het Binnenhof

De Tweede Kamer wil dat jaarlijks 150.000 scholieren kennismaken met het parlement via ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (motie Heijnen, juni 2013). Dat is een verdubbeling van het huidige aantal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de subsidie van ProDemos voor 2014 nu echter onverwachts korten met 13%.

17/09/2013 12:08 pm
reis naar het continent-165

Mathieu Segers heeft de Prinsjesboekenprijs gewonnen voor het beste Nederlandse politieke boek. "Een verrassend en soms onthutsend boek". Lees meer op:  http://prinsjesfestival.nl/evenementen/prinsjesboekenprijs/

12/09/2013 5:25 pm
Befje op befje af

Foto: rechtbank Den Haag

De week van de rechtsspraak ging van start met een jongerendebat in het Paleis van Justitie in Den Haag. Leerlingen uit vijf klassen van verschillende middelbare scholen gingen maandag in debat over voor hen interessante onderwerpen.

Interne markt: motor van de economie?!

EC4

Tijdens het tweede Europacollege van 31 maart betoogt Bart van Riel dat het Europadebat zou moeten gaan over de interne markt en de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze vormen namelijk de kern van de Europese Unie. Het is dan ook belangrijk dat mensen begrijpen hoe deze economische constructies in elkaar zitten.

‘Vanuit de lidstaten naar meer Europa’

MathieuSegers

Tijdens het vierde en laatste Europacollege keerde Mathieu Segers terug om te reflecteren op mogelijke toekomstscenario’s.