Nieuws

19/03/2014 10:06 pm
Stemwijzer

De StemWijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn door 968.532 bezoekers volledig ingevuld. Daarmee is de StemWijzer ook bij deze verkiezingen de meest geraadpleegde stemhulp. Op de verkiezingsdag waren er nog bijna 300.000 mensen die de StemWijzer invulden.

18/03/2014 5:19 pm
BvV Scholierenverkiezing 02

Als het aan de scholieren ligt, is D66 de grootste partij. Op de tweede plaats volgt de VVD en daarachter de lokale partijen en de PvdA. Dat blijkt uit de uitslag van de Scholierenverkiezingen, die op dinsdag 18 maart om 17.00 uur werd bekendgemaakt in het stadhuis in Leiden.

17/03/2014 2:33 pm
Scholieren met Anouchka van Miltenburg

Geeft u les op een vmbo? Laat uw leerlingen dan meedoen aan de spannendste maatschappelijke stage van Nederland: een week rondlopen op dé plek waar alles gebeurt: het Binnenhof. 

 
  

 Komende stageweken:

  • 6 tot en met 10 oktober
  • 24 tot en met 28 november

Uw leerlingen mogen politici het hemd van het lijf vragen, nemen een kijkje op een nieuwsredactie en leggen intussen alles vast met een camera.

12/03/2014 3:19 pm
EU vlag

De meningsverschillen over de Europese Unie lopen hoog op. Prima, dit kan de aandacht voor de Europese verkiezingen versterken en belangrijke kwesties zichtbaar maken. Maar worden de goede vragen gesteld? Zijn de aannames correct? Vanaf maandag 24 maart gaan experts tijdens vier colleges in op de vraag waar het Europadebat over zou moeten gaan.

11/03/2014 2:59 pm
DSC_6434

Tijdens de netwerkbijeenkomst over (vrouwen)emancipatie in lokale besturen afgelopen vrijdag, werd volop aandacht geschonken aan de redenen voor het lage aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden. Hoe komt het eigenlijk dat zo weinig vrouwen zich aanmelden voor de gemeenteraad?

27/02/2014 12:30 pm
monitor BP 2013

Terwijl veel gemeenten burgerparticipatie inmiddels formeel geregeld hebben, maken inwoners hier steeds minder gebruik van. Wel kloppen inwoners vaak bij de gemeente aan met informele verzoeken om ondersteuning van activiteiten. Dat blijkt uit de Monitor Burgerparticipatie, die ProDemos vandaag publiceert.

21/02/2014 2:01 pm
Politiek Café bier en folders

‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’, dichtte Willem Elsschot ooit. Dit geldt ook voor de naderende decentralisaties. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Nu wordt dat centraal geregeld door de rijksoverheid, maar de huidige regering denkt dat zorg beter kan worden geregeld en aangeboden op lokaal niveau, omdat de gemeente dichter bij de mensen staat dan de landelijke overheid. Maar wat moet er allemaal nog gebeuren om van deze droom werkelijkheid te maken?

13/02/2014 3:32 pm
StickerStemWijzer

Burgemeester Van Aartsen en Kars Veling, directeur van ProDemos, hebben zojuist de StemWijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Dit vond plaats in het stadhuis van Den Haag waar ook de StickerStemWijzer is geïnstalleerd. De StickerStemWijzer bestaat uit drie grote zeildoeken waarop de stellingen uit de gemeentelijke StemWijzer zijn afgedrukt. Met rode en groene stickers geven deelnemers aan of zij het met de stellingen eens of oneens zijn. Aan het eind krijgen ze hun persoonlijke uitslag.

07/02/2014 3:12 pm
DenHaag-ProDemos-StemWijzer-banner_336x280px

Op donderdag 13 februari om 13.30 uur worden de StemWijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Dit gebeurt in het atrium van het stadhuis in Den Haag. Kars Veling, directeur van ProDemos, zal de StemWijzers officieel presenteren. Burgemeester Jozias van Aartsen presenteert de Haagse StemWijzer. Veel Haagse lijsttrekkers zullen aanwezig zijn.

05/02/2014 4:10 pm
ontmoet de rechter 3 dec - 3 - fotograaf Brahim Fattah

Op 3 december waren veertig Hagenaars bij ProDemos te gast om een maaltijd te eten van Resto Van Harte. Rechters Mariska Baaij en Nicolien Verkleij (van de rechtbank Den Haag) schoven aan en spraken met de andere eters over de rechtspraak.

Doe-democratie door de ogen van een historicus

DD1

Op maandagavond 20 oktober trapte historicus Piet de Rooy (emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA) in een volle zaal de lezingenreeks over doe-democratie af bij ProDemos. Het doel van deze reeks is om meer zicht te krijgen op de betekenis en waarde van de doe-democratie.

Het nieuwe belastingstelsel: een vooruitgang?

polcaf11.jpg

Onlangs werden de plannen voor de belastinghervormingen gepresenteerd in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van deze plannen stond het Politiek Café van donderdagavond 16 oktober in het teken van het belastingstelsel. Een verslag van een informatieve en interessante avond!