Nieuws

21/02/2014 2:01 pm
Politiek Café bier en folders

‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’, dichtte Willem Elsschot ooit. Dit geldt ook voor de naderende decentralisaties. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Nu wordt dat centraal geregeld door de rijksoverheid, maar de huidige regering denkt dat zorg beter kan worden geregeld en aangeboden op lokaal niveau, omdat de gemeente dichter bij de mensen staat dan de landelijke overheid. Maar wat moet er allemaal nog gebeuren om van deze droom werkelijkheid te maken?

13/02/2014 3:32 pm
StickerStemWijzer

Burgemeester Van Aartsen en Kars Veling, directeur van ProDemos, hebben zojuist de StemWijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Dit vond plaats in het stadhuis van Den Haag waar ook de StickerStemWijzer is geïnstalleerd. De StickerStemWijzer bestaat uit drie grote zeildoeken waarop de stellingen uit de gemeentelijke StemWijzer zijn afgedrukt. Met rode en groene stickers geven deelnemers aan of zij het met de stellingen eens of oneens zijn. Aan het eind krijgen ze hun persoonlijke uitslag.

07/02/2014 3:12 pm
DenHaag-ProDemos-StemWijzer-banner_336x280px

Op donderdag 13 februari om 13.30 uur worden de StemWijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Dit gebeurt in het atrium van het stadhuis in Den Haag. Kars Veling, directeur van ProDemos, zal de StemWijzers officieel presenteren. Burgemeester Jozias van Aartsen presenteert de Haagse StemWijzer. Veel Haagse lijsttrekkers zullen aanwezig zijn.

05/02/2014 4:10 pm
ontmoet de rechter 3 dec - 3 - fotograaf Brahim Fattah

Op 3 december waren veertig Hagenaars bij ProDemos te gast om een maaltijd te eten van Resto Van Harte. Rechters Mariska Baaij en Nicolien Verkleij (van de rechtbank Den Haag) schoven aan en spraken met de andere eters over de rechtspraak.

30/01/2014 11:16 am
Debat strafrecht

Debatleider Jelle van der Meer opent de avond met de centrale vraag van vanavond: “Weet de rechter het altijd beter?” “Ja”, zegt rechter-plaatsvervanger Marijke Malsch, “de rechter heeft veel meer dossierkennis.” Docent strafrecht Michel Heidenis twijfelt. “Ze moeten het inderdaad doen met de kennis die ze hebben en weten dus ook niet alles.” Het publiek vindt in ieder geval dat rechters vaak te lage straffen geven, waarop Malsch antwoordt: “In Amerika zitten mensen gemiddeld langer in de gevangenis, maar de recidive is daar ook hoger.”

24/01/2014 3:11 pm
PJO

Op 23 januari ontmoetten de nieuwe besturen van de politieke jongerenorganisaties elkaar bij ProDemos. Volgens directeur Kars Veling hebben alle aanwezigen een gezamenlijk doel, namelijk: zorgen dat meer mensen zich interesseren voor de politiek.

20/01/2014 2:47 pm
dvd

ProDemos heeft een dvd samengesteld met negen korte films over onder meer de geschiedenis van de Republiek, politiek campagne voeren en de parlementaire journalistiek.

20/01/2014 12:27 pm
StemJijOok

ProDemos organiseert samen met MEE Nederland en Ieder(in) onder de noemer "Stem jij ook?" activiteiten voor mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk lerenden.

“Stem jij ook?” wil regionale organisaties stimuleren om zelf een lokale kiezersdag te organiseren voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zo kunnen ze zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen.

08/01/2014 1:15 pm
Onderwijskrant gemeente vmbo

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarom brengt ProDemos onderwijskranten voor twee niveaus uit die ingaan op dit thema. Er is een krant voor (v)mbo en voor havo/vwo.

16/12/2013 1:26 pm
Europa Binnenshuis

In de Parlementszaal bij ProDemos zijn de mannen vanavond sterk in de minderheid. Te gast is Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Directrice Renée Römkens geeft een lezing over de vernieuwde Europese regelgeving rond de aanpak van huiselijk geweld en de gevolgen voor de lokale politiek. Want, vanuit Den Haag worden steeds meer taken naar de gemeente geschoven. Wat zijn hier de gevolgen van?

Uitslag wedstrijd ‘Pimp de troonrede’

Foto-Bart-van-Vliet-Winnaars-Pimp-de-troonrede
Scholieren schrijven winnende troonrede over psychische stoornissen

‘Voorlichting over psychische stoornissen om taboes en onwetendheid weg te nemen.’ Dat is het plan uit de winnende troonrede die gisteren in Den Haag werd uitgesproken door Rosan van Noord, Stan Wesselius, Jaap Wesselman en Lisanne Wezenaar uit klas A4b van het Adriaan Roland Holst College in Hilversum. Tijdens de finale van de wedstrijd ‘Pimp de troonrede’ werden zij zowel door de jury als het publiek overtuigend tot winnaar gekozen. Als prijs mogen zij hun plan tijdens een viprondleiding door de Tweede Kamer presenteren aan drie politieke partijen.

Algemene politieke jongerenbeschouwingen

Kwint en van Scherrenburg (klein)
Bij ProDemos in de Parlementszaal

Na het kijken naar de troonrede nemen zeven verschillende Politieke Jongeren Organisaties (PJO’s) in de parlementszaal van ProDemos plaats voor een debat over verschillende maatschappelijk actuele onderwerpen. Het debat staat onder kundige leiding van Wouke van Scherrenburg.